ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บรรณารักษ์

นางสาววสรารัตน์ ปลอดทอง
ครูผู้ช่วย