ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ไวยากรณ์จีนที่ต้องรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,08:39  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำคุณศัพท์ในภาษาจีน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,20:30  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเมทริกซ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภัสกร วงค์วุฒิ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,22:01  อ่าน 6796 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสุชัญญา ชัยมงคล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2565,21:15  อ่าน 6844 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : google classroom 1/64
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,00:46  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนภาษาจีน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,08:58  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,08:56  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางวรภร ศรีชญธนัตถ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,12:25  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนภาษาจีนกลาง 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,11:07  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนภาษาจีนกลาง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,10:14  อ่าน 403 ครั้ง
รายละเอียด..