ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ปี 2560 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุดดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2560,14:51  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น ปี 2560 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุดดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2560,14:49  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สาระการลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:08  อ่าน 518 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:06  อ่าน 417 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:05  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:04  อ่าน 454 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,14:46  อ่าน 421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง ระดับม.4-6 รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,14:43  อ่าน 618 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ระดับชั้นม.4-6 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,14:40  อ่าน 450 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ครูผู้ผ่านการทดสอบเรื่องหลักการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ครั้งที่ 1/2560 จากสำนักงานทดสอบแห่งชาติ (สทศ.)
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา บุดดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2560,16:37  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..