ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนภาษาจีน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,08:58  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,08:56  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางภารดี รูปศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564,12:25  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนภาษาจีนกลาง 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,11:07  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนภาษาจีนกลาง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลิตตา คำมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,10:14  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สาระการลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:08  อ่าน 621 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:06  อ่าน 500 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:05  อ่าน 504 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:04  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,14:46  อ่าน 496 ครั้ง
รายละเอียด..