ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สาระการลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:08  อ่าน 582 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:06  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:05  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสมพร มะเกิ๋น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,11:04  อ่าน 486 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,14:46  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง ระดับม.4-6 รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,14:43  อ่าน 668 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ระดับชั้นม.4-6 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารีย์ หมั่นพัฒนาการ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,14:40  อ่าน 485 ครั้ง
รายละเอียด..